Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en MAANGODINNEN . Deze zijn zijn bij uitsluiting van toepassing op onze diensten en productleveringen, op alle Losse Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s, Retraites en Events  bij MAANGODINNEN. Door betaling aan een Losse Les, Workshop, Event, Lezing, Training, Programma, Opleiding, Retraite of wanneer je een product van ons afneemt verklaart de Student of de Maangodin zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Ik nodig je dan ook uit om de Algemene Voorwaarden goed en aandachtig door te lezen. 

MAANGODINNEN kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

2. Begrippen

2.1 Algemene Voorwaarden:  deze door MAANGODINNEN gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van MAANGODINNEN,  www.maangodinnen.be.

2.2 Maangodin:  degene die aan een door MAANGODINNEN georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training/Cursus, Retraite of Event deelneemt bij MAANGODINNEN.

2.3 MAANGODINNEN is gevestigd te Poperinge, België en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer BE0693 684 612.

2.4 Maangodin:  degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen en producten aankoopt bij MAANGODINNEN

2.5 Website:  de website van MAANGODINNEN academy: https://maangodinnen.thehuddle.nl/.

2.6 Workshop:  een bij MAANGODINNEN te geven of gegeven workshop.

2.7 Training/Cursus:  een bij MAANGODINNEN te geven of gegeven training/cursus.

2.8 Programma: een bij MAANGODINNEN te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

2.9 Opleidingen: een bij MAANGODINNEN te geven of gegeven opleiding

2.10 Retraite prijs:  de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

2.11 Retraite:  een door MAANGODINNEN georganiseerde Retraite.

2.12 Event prijs:  de totale prijs van het Event, inclusief de Aanbetaling.

2.13 Event:  een door MAANGODINNEN georganiseerd Evenement.

3. Betaling

3.1  Een losse les, Workshop, Event, Lezing of Training moet voorafgaand aan de les, workshop, event, lezing of training betaald worden. De Klant verricht de betaling van producten op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.Betaling kan via bankoverschrijving, automatische incasso, iDEAL of PAYPAL. De automatische incasso gebeurt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

3.2 Bij bestelling is de aankoop in regel definitief. MAANGODINNEN maakt in de regel de producten en diensten op maat van de Maangodin. Vanaf de bestelling wordt daarvoor de nodige tijd gereserveerd en de volledige cursussen,  lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen en trainingen voorbereid, zodat volledige betaling voor de volledige sessies verschuldigd is, ook bij eventuele annulatie of afwezigheden.  

3.3  De geldende prijzen voor producten, cursussen,  lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen en trainingen staan altijd op de Website. MAANGODINNEN behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door MAANGODINNEN, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail